Proiectarea structurilor de beton dupa SR EN 1992-1

Proiectarea structurilor de beton dupa SR EN 1992-1

autori: Kiss Zoltan, Onet Traian

 Betonarea cu mijloace proprii

Betonarea cu mijloace proprii

autori: Vaclav Hajek, Jitka Filipova